Associació Catalana d'Acordionistes (ACDA)

L' ACDA és una associació cultural sense ànim de lucre fundada l’any 1997, que ha nascut amb la voluntat que tots els acordionistes i simpatitzants de l’acordió de Catalunya i, si s’escau, d’altres llocs, puguin tenir u