• Un dels millors homenatges que et poden fer és un capgrós.